Search
Close this search box.

Dokumenti

Dokumenti

Etički kodeks

Etički kodeks

Preuzmite

Plan integriteta 2022

Plan integriteta 2022

Preuzmite

Plan integriteta

Plan integriteta

Preuzmite

Pravilnik o nabavkama male vrijednosti

Pravilnik o nabavkama male vrijednosti

Preuzmite

Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki

Pravilnik za sprovođenje hitnih nabavki

Preuzmite

Statut

Odluka o izmjenama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

Odluka o izmjenama Statuta Javne ustanove Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom

Preuzmite

Odluka o osnivanju

Odluka o osnivanju

Preuzmite

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Preuzmite

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Preuzmite

Smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja u dnevnim centrima

Smjernice i procedure za obezbjeđivanje sigurnog okruženja u dnevnim centrima

Preuzmite

Procedura mjere u cilju sprečavanja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete

Procedura mjere u cilju sprečavanja korisnika od povređivanja, samopovređivanja i nanošenja materijalne štete

Preuzmite

Procedura o mjerama i aktivnostima u slučaju incidentnih događaja koji mogu ugroziti bezbijednost i život korisnika

Pravilnik o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici

Preuzmite

Procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica

Procedura o posjetama i sprječavanju ulaska neovlašćenih lica

Preuzmite

Procedura i nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti i ulasku i izlasku korisnika

Procedura i nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti i ulasku i izlasku korisnika

Preuzmite

Procedura i postupanju po pritužbama korisnika

Procedura i postupanju po pritužbama korisnika

Preuzmite

Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Procedura o načinu zaštite podataka o ličnosti korisnika, saglasno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti

Preuzmite

Procedura o sigurnosti i bezbijednosti djece za vrijeme boravka u dnevnom centru

Procedura o sigurnosti i bezbijednosti djece za vrijeme boravka u dnevnom centru

Preuzmite

Procedura o realizaciji usluge organizovanog prevoza

Procedura o realizaciji usluge organizovanog prevoza

Preuzmite

Program rada

Program rada za 2024. godinu

Program rada za 2024. godinu

Preuzmite

Program rada za 2023. godinu

Program rada za 2023. godinu

Preuzmite

Program rada za 2022. godinu

Program rada za 2022. godinu

Preuzmite

Program rada za 2021. godinu

Program rada za 2021. godinu

Preuzmite

Program rada za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Preuzmite

Program rada za 2019. godinu

Program rada za 2019. godinu

Preuzmite

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2018. godinu

Preuzmite

Program rada za 2017. godinu

Program rada za 2017. godinu

Preuzmite

Program rada za 2016. godinu

Program rada za 2016. godinu

Preuzmite

Program rada za 2015. godinu

Program rada za 2015. godinu

Preuzmite

Program rada za 2014. godinu

Program rada za 2014. godinu

Preuzmite

Program rada za 2013. godinu

Program rada za 2013. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu

Izvještaj o radu za 2022. godinu

Izvještaj o radu za 2022. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Izvještaj o radu za 2021. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2020. godinu

Izvještaj o radu za 2020. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2019. godinu

Izvještaj o radu za 2019. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2018. godinu

Izvještaj o radu za 2018. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2017. godinu

Izvještaj o radu za 2017. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2016. godinu

Izvještaj o radu za 2016. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2015. godinu

Izvještaj o radu za 2015. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2014. godinu

Izvještaj o radu za 2014. godinu

Preuzmite

Izvještaj o radu za 2013. godinu

Izvještaj o radu za 2013. godinu

Preuzmite