Search
Close this search box.

Organi ustanove

Organi ustanove su upravni odbor i direktor

Ustanovom upravlja Upravni odbor

Upravni odbor

Ustanovom upravlja Upravni odbor

Kristina Vasiljević

predsjednica

Marija Nenezić

članica

Aleksandar Guzina

član

Direktor

Ustanovom rukovodi direktor.

Radovan Dragnić

direktor