Četvrta sjednica SO Nikšić, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

Završna izložba radova povodom završetka projekta ,,Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života"

Završna izložba radova povodom završetka projekta ,,Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života"

R-O radionica "Muzički instrumenti" - sektor B