Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete

Kažu da „prirodu nismo naslijedili od predaka, već smo je pozajmili od potomaka“ i da kao pojedinci najmanje što možemo doprinijeti u očuvanju životne sredine u kojoj živimo, da se bar odgovorno odnosimo prema prema njoj, odlažući otpad na posebno predviđena mjesta. Međutim, takvi savjeti, nažalost, nijesu usvojeni u bližoj okolini sektora B naše Ustanove, tačnije uz jedan dio obale rijeke Zete koji je ispod Dnevnog centra, već smo se suočavali sa stalnim problemom odlaganja veće količine otpada. Stoga je JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, zajednički sa svojim korisnicima i u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, Vatrogasnom jedinicom Nikšić, predstavnicima Grupe građana „Eko Bonton“ i volonterima OO Crvenog krsta Nikšić organizovao akciju čišćenja ovog dijela. Pored stvarnih rezultata akcije, ujedno smo željeli dati primjer kako sami možemo doprinijeti u očuvanju sredine u kojoj živimo i negdje uticati na svijest onih koji su ranije odlagali otpad na ovaj način, da to više ne čine.

Osamnaesto-mjesečni projekat “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života”

Osamnaesto-mjesečni projekat “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života”, koji JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju I osobe sa invaliditetom Nikšić realizuje u partnerstvu sa JU Centar za djecu i mlade sa smetanjama u razvoju “ Tisa” iz Bijelog Polja, privodi se kraju. Realizacijom projekta ostvarili smo zapažene rezultate i unaprijedili usluge I aktivnosti naših korisnika. Podsjećamo da Projekat ko – finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore u sklopu Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Trening u sportskoj dvorani Sportskog centra Nikšić

Posredstvom SK "Specijalna olimpijada Nikšić" i uz podršku Sekretarijata za kulturu, sport i mlade Opštine Nikšić, korisnici naše Ustanove od danas će za namjene treninga, jednom nedjeljno koristiti sporsku dvoranu “Sportskog centra Nikšić”. Tim povodom danas smo, u ovoj dvorani i u sklopu ove saradnje organizovali prvi trening.

Treća međunarodna konferencija o asistivnim tehnologijama i komunikaciji

Predstavnici stručnog tima, na čelu sa rukovodstvom Ustanove, prisustvovali su trećoj Međunarodnoj konferenciji o asistivnim tehnologijama i komunikaciji, održanoj 5.novembra 2021 godine u Beogradu. Konferencija je imala za cilj promociju novih tehnoloških dostignuća u oblasti asistivnih sistema namijenjenih djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom.

Nećemo se služiti riječima „društvene odgovornosti“, „humanosti“ i sl, već ćemo današnji dan obilježiti još jednom potvrdom drugarstva, kako mi to radije volimo da kažemo

Tako su ovog puta, predstavnici MZ Župa, na čelu sa predsjednikom Savjeta pomenute MZ, Dragoljubom Radulovićem, za potrebe korisnika naše Ustanove poklonili kompjuter sa pratećom opremom u znak prepoznavanja kvaliteta rada naše Ustanove i želje da daju skroman doprinos u daljoj inkluziji korisnika, među kojima ima i korisnika koji su iz ove Mjesne zajednice.