Search
Close this search box.

Posjeta JU „Obrazovni centar Plužine“

Jučerašnji dan posvećen osobama sa autizmom, zaokružili smo posjetom JU ,,Obrazovni centar“ Plužine, gdje smo na njihov poziv održali edukatvno predavanje o poremećajima iz spektra autizma. Na taj način doprinjeli smo povećanju svjesnosti o ovom problemu.
Kako bismo učenicima i nastavnicima što bolje približili aktivnosti i šta je to što Dnevni centar radi kako bi položaj osoba sa smetnjama bio bolji, prikazali smo dva filma sa kojima smo se predstavili na Danima defektologa.
Prezentaciju su održali direktor Radovan Dragnić i psiholog Radovan Pejović.
Zahvaljujemo JU Obrazovni centar Plužine na pozivu i gostoprimstvu.