Search
Close this search box.

Realizovana obuka u okviru „Programa izvrsnosti zapošljavanja“

U okviru Projekta „Program izvrsnosti zapošljavanja“ (CFCU/MNE/252) koji se realizuje uz finansijsku podršku EU realizovana je obuka lica zaposlenih na projektu. Obuka je realizovana kod dobavljača opreme – preduzeće “Difol”.