Search
Close this search box.

II godina aktivnosti Projekta „Granice koje spajaju“

I ova godina rezervisana je za aktivnosti boravka u prirodi i sve aktivnosti oko prikupljanja bilja za čajeve. Čim su se stvorili adekvatni vremenski uslovi, našli smo se na lijepim livadama i marljivo pristupili zadatku. 
Podsjećamo da su aktivnosti dio druge godine realizacije Projekta „Granice koje spajaju“, koji realizujemo u partnerstvu sa NVO „Impuls“ i HO „Dečije srce“. Projekat finansira Evropska unija sredstvima iz IPA Programa Prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014 – 2020.