Search
Close this search box.

Ideje roditeljima za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju

Poštovani roditelji/staratelji,
Za vrijeme aktuelne situacije, pandemije virusa COVID-19, mnoga djeca sa smetnjama u razvoju su ostala u kućama. Upravo iz tog razloga roditeljima je potrebno malo ideja kako na pravi način da organizuju vrijeme svoje djece. Stručni tim Dnevnog centra je na osnovu do sada realizovanih aktivnosti u radu sa našim korisnicima, naveo neke od predloga (upotpunjene pojašnjenjima, kao i fotografijama sa naših radionica koje slikovito pojašnjavaju aktivnost), koje možete pronaći klikom na link u prilogu.
U narednom periodu objavljivaćemo još aktivnosti koje možete da radite kako bi period koji nam predstoji bio zanimljiviji i kako bi korisnici zadržali kontinuitet rada i sačuvala stečene rutine.

IDEJE RODITELJIMA ZA RAD SA DJECOM SA SMETNjAMA U RAZVOJU  pdf down