Search
Close this search box.

Zlatibor – Škola životnih vještina

Korisnici Dnevnog centra i njihovi vaspitači učestvovali su u projektu „Nama je stalo „ koji je održan na Zlatiboru u periodu od 1. do 8. jula 2013. godine. Ovaj projekat za cilj ima unapređenje socijalne inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbiji u okviru programa „Škola životnih vještina.“ Projekat „Nama je stalo“ realizuju JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić i Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik sa partnerima iz Srbije NVO Decje srce i Centrom za socijalni rad Užice.