Search
Close this search box.

Zahvalnost za donaciju menadžmentu DELTA HOLDNIGA povodom otvaranja Hipermarketa “TEMPO” u Nikšiću

Tempo_zahvalnica Povodom otvaranja Hipermarketa TEMPO u Nikšiću dana 15. decembra 2010. godine, a u skladu sa poslovnom orijentacijom DELTA HOLDINGA vezanoj za učešće kompanije u društvenom životu lokalne zajednice, menažment kompanije je uručio vrijedne poklone Dnevnom centru kao svoj doprinos u cilju poboljšavanja uslova rada Dnevnog centra.

Osim LCD televizora, dva računara, projektora i drugog, menadžment DELTA HOLDNIGA je obećao i adaptaciju objekta ( opravka krova i krečenje unutrašnjosti) kada to vremenski uslovi dozvole.