Search
Close this search box.

Uspostavljena saradnja sa Centrom „Vladimir Nazor“ – Sarajevo, u okviru Instrumenata za predpristupnu pomoć (IPA) Programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora

DSCN0867Direktorica JU Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić  g – đa Radojka Koprivica učestvovala je na Forumu za traženje partnera, za prekograničnu sardanju ( IPA), Blagaj (26. avgust 2010. godine), Zlatibor ( 20. novembra 2010. godina), Berane ( 20. avgusta 2010. godine ) i uspostavila saradnju sa Centrom „Vladimir Nazor“- Sarajevo (Centar za obrazovanje, vaspitanje i radno osposobljavanje, zapošljavanje djece sa smetnjama u intelektualnom razvoju, djece sa cerebralnom paralizom i autizmom), koji ima četrdesetogodišnje iskustvo u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju i jedna je od rodonačelnika sličnih ustanova u regionu. Za početak je napravljeno, nekoliko uzajamnih stručnih posjeta.

Program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora se realizuje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Cilj prekogranične saradnje, kao druge komponente IPA-e, je priprema zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za buduće upravljanje strukturnim fondovima EU.

Programska oblast obuhvata površinu od 31.134,33 km2 i ima 1.685.366 stanovnika. Teritorija Bosne i Hercegovine obuhvaćena programom sastoji se od 53 opštine, dok je programom na teritoriji Crne Gore obuhvadeno 13 opština (12 u prihvatljivom i 1 u pridruženom području).

Glavni izazov programske oblasti je revitalizacija privrede kroz efikasniju upotrebu svojih resursa. Ostvarivanje cilja uspostavljanja značajne regionalne saradnje podržano je odsustvom jezičkih barijera i zajedničkim nasljeđem.

Sveukupni cilj programa je: „Stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera.“

Prioritet I: Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog okruženja za ljude, zajednice i privrede programske oblasti.

Mjera I.1: Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj.

Mjera I.2: Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja prirodnim resursima.

Mjera I.3: Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene putem institucionalnih i intervencija putem ličnog kontakta i akcija „ljudi ljudima“.