Search
Close this search box.

UMHNK predavanje

Dana 29.11.2016, u sklopu aktivnosti projekta „Škola novih vještina” koji realizuje Udruženje mladih sa hendikepom – Nikšić, direktorica Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju – Nikšić, Radojka Koprivica održala je predavanje za studente društvenih i humanističkih nauka na temu „Mogućnosti i izazovi uključivanja mladih sa hendikepom u društvene procese”. 

 Ovim projektom se žele pokrenuti aktivnosti sa ciljem da se unaprijedi kvalitet inkluzivnog obrazovanja koji će se postići kroz dodatnu edukaciju studenata, budućih prosvetnih radnika, na teme iz oblasti invalidnosti i inkluzije, a kako iz Udruženja mladih sa hendikepom ističu, potrebno je da budući prosvetni radnici budu u dovoljnoj mjeri informisani kako bi bez poteškoća radili sa djecom sa invaliditetom.

Predavanjem na pomenutu temu, direktorica je pored dosadašnjih iskustava i rezultata u radu sa djecom iz Dnevnog centra, različitih vidova i mogućnosti njihovog uključivanja u društvene procese ujedno predstavila rad naše Ustanove, saradnju sa roditeljima, kao i saradnju sa lokalnom zajednicom.