Search
Close this search box.

Učestvovanje u projektnim aktivnostima

Počele su projektne aktivnosti projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pod nazivom „Profesionalna rehabilitacija, aktivna politika zapošljavanja i zapošljavanje lica sa invaliditetom“. Korisnici i zaposleni JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić tim povodom prisustvovali su kao projektni partneri manifestaciji „Mogu i ja“ u organizaciji Sportskog Konjičkog Kluba „Budućnost“. Takođe smo kao projektni partneri učestvovali u aktivnostima Resursnog centra „1 Jun“ i tom prilikom se upoznali sa tehnikama izrade ukrasnih svijeća i predmeta od gline.