Search
Close this search box.

Specijalna Olimpijada Crne Gore 2017

Specijalna Olimpijade Crne Gore u saradnji sa OŠ “Ilija Kisić” iz Zelenike, organizovala je jubilarne desete nacionalne igre Specijalne ilimpijade Crne Gore na kojoj su i ove godine učestvovala djeca našeg Dnevnog centra i osvojila zapažene rezultate. Ovaj trodnevni događaj, kao i svih prethodnih 10 godina, organizovan je u Herceg Novom u periodu od 13-15.10.2017 godine i okupio je preko 150 učesnika iz 10 opština: Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Berana, Petnjice, Plava, Bara, Bijele i Zelenike tj Herceg Novog, sportista Specijalne olimpijade, trenera i volontera, kao i stručnih lica za rad sa osobama sa intelektualnim smetnjama.
Naši sportisti još jednom su pokazali veliku volju i želju za takmičenjima kroz ostvarivanje značajnih rezultata.
U sklopu Nacionalnih Igara, u organizaciji OŠ „Ilija Kišić“ održan je i okrugli sto na temu „Inkluzije osoba sa posebnim potrebama“ na kojem su učestvovali stručni radnici iz dnevnih centara, osnovnih i srednjih škola, socijalnih službi iz pomenutih opština. Osim sportskih takmičenja i okruklog stola, organizovan je i zabavni program na ceremoniji otvaranja, dodjela medalja sportistima kao i panoramski izlet brodom za sve učesnike Nacionalnih Igara.