Search
Close this search box.

Seminar – Skola zivotnih vjestina –

Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je trodnevnom seminara „Škola životnih veština“ održanom na Žabljaku 12, 13, i 14. aprila . Seminar su organizovali JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik u saradnji sa NVO „Dečje srce“ iz Beograda, u okviru projekta prekograniče saradnje „Nama je stalo“, koji ima za cilj da promoviše socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kroz zajedničke aktivnosti u Crnoj Gori i Srbija. U toku ovog seminara učesnici su imali prilike da čuju nešto više o : predrasudama o licima sa smetnjama u razvoju i kako raditi na sprečavanju predrasuda, komunikaciji sa osobama sa smetnjama u razvoju, dokumentaciji socijalnih usluga, individualno vaspitnom planu, didaktičkom materijalu, timskom radu i radioničarskom radu.