Search
Close this search box.

Seminar „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite“

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u partnerstvu sa UN agencijama (UNDP i UNICEF) organizovalo je petodnevnu edukaciju za zaposlene u dnevnim centrima i Dječjem domu „Mladost“ iz Bijele. Edukaciji koja je održana u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije“ (IPA 2010), pristustvovao je defektolog i pedagog Dnevnog centra Nikšić. Predavači tokom ove edukacije bili su renomirana imena iz svojih oblasti, dr Dragan Lukić defektolog, mr Jadranka Novak Šujak psiholog, dr Milijana Selakovic specijalista neuropsihijatrije, Mikailo Kijanovic defektolog i Snežana Antičević psiholog. Tokom edukacije učesnici su imali priliku da prošire postojeća znanja iz oblasti autizma, senzorne integracije, tretmana korisnika sa problematičnim ponašanjem, procjenama sposobnosti korisnika sa smetnjama u razvoju, prepoznavanje i prevazilaženje psihijatrijskih stanja kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju, saradnji sa roditeljima i ostalim temama koje se tiču funkcionisanja dnevnih centara na što bolji način. Seminar su pohađali zaposleni iz svih dnevnih centara sa teritorije Crne Gore, tako da je tokom edukacije i razmjena iskustava bila od velikog značaja za povezivanje dnevnih centara.