Search
Close this search box.

Seminar „Inkluzija za sve “

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Specijalna Olimpijada održali su dvodnevni seminar u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću. Seminar ima za cilj promociju jednakosti osoba sa intelektualnom ometenošću. Ovo je treći seminar u jedanaestomjesečnom projektu „Imkluzija za sve “, koji podržavaju USAID i Specijalna Olimpijada.

Nikšić je odabran za treću od pet opština u Crnoj Gori, koji će učestvovati u seminarima, koji uključuju i teoretski i praktični dio. Projekat „Inkluzija za sve “ obuhvata 100 predstavnika lokalnih vlasti, škola i mladih aktivista, kao i lica sa intelektualnom ometenošću i njihove porodice.

Ovim seminarom teži se građanima Nikšića omogućiti uvid u sposobnosti lica sa intelektualnom ometenošću, posebno mladih, kao i uvid u strategije za podršku njihove inkluzije za društvo.

Nakon seminara biće oformljena dva desetočlana tima Special Olympics Unified u svakoj od 5 opština u Crnoj Gori. Timovi će biti sačinjeni od mladih sa i bez intelektualne ometenosti. Članovi tima takmičiće se kao jednaki na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Ovom seminaru prisustvovali su i naši partneri iz Ekonomsko – ugostiteljske škole iz Nikšića, sa kojima ćemo formirati Unified timove u fudbalu i košarci.

Fudbalski tim će sačinjavati djevojčice iz Ekonomsko – ugostiteljske škole i dječaci iz Dnevnog centra, dok će košarkaški tim sačinjavati djevojčice iz Dnevnog centra i dječaci iz Ekonomsko – ugostiteljske škole.