Search
Close this search box.

Realizacija Projekata „Javni rad“ Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Posredstvom projekta Javni rad „Personalni asistent“ koji finansira ZZZCG, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je od 9.decembra 2022. godine radno angažovao četiri personalna asistenata na vremenski period od četiri mjeseca, čime smo željeli unaprijediti kvalitet u pružanju usluga našim korisnicima.