Search
Close this search box.

Realizacija programa javnog rada „Personalni asistent“

U toku je realizacija programa javnog rada „Personalni asistent“ koji finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore. Ovim programom u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom je radno angažovano šest lica na poslovima personalnog asistenta, na period od četiri mjeseca, čime je ujedno dat doprinos poboljšanju kvaliteta pružanja usluga u radu sa korisnicima.