Search
Close this search box.

Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja

U organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, dana 26.01.2019 godine u Podgorici, realizovana je jednodnevna obuka po akreditovanom programu „Prevladavanje stresa na poslu i prevencija profesionalnog izgaranja – osnovni nivo“, kojoj je prisustvovao dio stručnih radnika naše Ustanove. Obuka ima za cilj unaprijeđenje kompetencija stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite za umanjenje efekata stresa na poslu i prevenciju 
profesionalnog izgaranja. Autori i realizatori obuke su Iva Branković, master socijalnog rada i sistemski porodični terapeut i Mia Popić, REBT psihoterapeut i koučing psiholog.