Search
Close this search box.

Posjeta i edukacija – „Dečije srce“ Beograd

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, u periodu od 22 -24.septembra prisustvuje trodnevnoj edukaciji koju realizuje Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Cilj pomenute edukacije je razmjena znanja i iskustava u cilju pokretanja i unaprijeđenja inovativnih socijalnih usluga. Poseban segment posjete i edukacije odnosi se na stručne konsultacije u vezi projektnih aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora. Napominejmo da je HO „Dečije srce“ naš dugogodišnji saradnik sa kojima imamo odličnu razmjenu iskustava, zbog čega smo je odabrali i ovog puta u cilju doprinosa u daljem razvoju i unaprijeđenju rada naše Ustanove u skladu sa potrebama korisnika.
Zahvaljujemo se Elektroprivredi Crne Gore i Opštini Nikšić, koji su omogućili da se naša edukacija realizuje.
Takođe se zahvaljujemo našim domaćinima i edukatorima „Dečijem srcu“ na odličnoj saradnji i dobro organizovanoj edukaciji.