Search
Close this search box.

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

Dio strunog tima naše Ustanove, prisustvovali su dvodnevnoj “Osnovnoj obuci za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina”, održanoj 5. i 6. marta 2022 godine u Pljevljima. Obukom su obuhvaćeni postupci u radu sa osobama sa invaliditetom, stariji od 27 godina, dajući akcenat u radu sa osobama sa intelektualnim invaliditetom iznad 27 godina.