Search
Close this search box.

Osnovna obuka za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju

 

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, 2 i 3.11.2019 godine, realizovao je akreditovani program obuke namijenjen stručnim radnicima i stručnim saradnicima u dnevnim centrima u Crnoj Gori kojoj su prisustvovali i stručni radnici oba sektora naše Ustanove. Pohadjanjem akreditovanih programa obuke, stručni radnici dnevnih centara, ujedno ispunjavaju jedan od uslova neophodnih za produžavanje licence za rad u oblasti socijalne I dječije zaštite. Tema programa se odnosila na “Osnovnu obuku za rad sa porodicama djece, mladih i odraslih sa smetnjama u razvoju”. Predavači na pomenutoj obuci su bili Sašenka Mirković I Goran Rojević ispred organizacije “Dečje srce” iz Beograda.