Search
Close this search box.

Održana konferencija u okvuru projekta „Granice koje spajaju“

Kao jedna od sastavnih aktivnosti projekta „Granice koje spajaju“ koje realizuju Udruzenje Impuls kao nosilac projekta, u partnerstvu sa JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić i HO „Dečije srce“ iz Priboja je i Konferencija u cilju predstavljanja projekta, kao i realizovanih aktivnosti, održana dana 16.06.2023 god.
Glavni cilj projekta je da se kroz podsticanje razvoja socijalne agrikulture i bavljenje prikupljanjem, preradom i pakovanjem ljekovitog bilja osnaže osobe sa intelektualnim smetnjama, poveća mogućnost njihovog zaposlenja u prekograničnim područjima, a samim tim doprinese održivoj socijalnoj inkluziji.
Na konferenciji su govorili: Sonja Nikčević, menadžer projekta, Radovan Dragnić, direktor JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić i Ivana Rojević ispred HO „Dečije srce“. Konferenciju je otvorio Marko Kovačević, predsjednik Opštine Nikšić.