Search
Close this search box.

Obuka „Učinkoviti i naučno utemeljeni principi u radu sa osobama iz spektra autizma i smetnjama u komunikaciji“

U cilju unaprijeđenja položaja osoba sa autizmom i rješavanja postojećih pitanja koja se odnose na proširenje prostornih kapaciteta, tj izgradnje „centra za autizam“, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je uz podršku danske fondacije „Margit Nielsen“, u periodu od 18 . do 21. januara 2024. godine, je kao jedan od početnih koraka ka tom cilju realizovao četvorodnevnu obuku Učinkoviti i naučno utemeljeni principi u radu sa osobama iz spektra autizma i smetnjama u komunikaciji. Obuci je prisustvovalo 47 polaznika među kojima su roditelji djece sa smetnjama iz spektra autizma, dio stručnog tima Dnevnog centra, studenti, asistenti u nastavi i druge osobe koje rade sa osobama iz spektra autizma. Obukom su obuhvaćene značajne teme kao što su: komunikacija, vizuelna podrška, vrste i postupci korišćenja podrške u radu, motivacija, postizanje saradnje, učenje složenih vještina i izazovna ponašanja, kroz primjenu ABA metode – primjenjene analize ponašanja koja je naučno dokazana i metoda koja daje najbolje rezultate u radu sa osobama iz spektra autizma. Obukom smo postavili i ostvarili dva cilja:
– Stručni radnici Dnevnog centra unaprijedili su znanja iz ove oblasti kako bi pružili što kvalitetniju i adekvatniju uslugu i podršku korisnicima iz spektra autizma
– Roditelji su se osnažili I stekli nove uvide u mogućnosti rada sa svojom djecom kako bi bolje funkcionisali u svakodnevnom životu.
Na naše zadovoljstvo, obuku je vodila Rea Vuksan, ekspertkinja koja ima najviši novo licence za obuku, primjenu I superviziju ABA metode.