Search
Close this search box.

Na Žabljaku održan Seminar na temu »Izrada godišnjih programa za Dnevni centar«

seminar1Članom 9.stav 1.tačka 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim potrebama (»Sl.list CG »br.45/10 ) se propisuje da su »Dnevni centri ustanove dječje i socijalne zaštite  za podršku djece sa smetnjama u razvoju, koja može obavljati i vaspitno obrazovni rad u kojem se stiču vještine neophodne za svakodnevni život«.

Shodno tim izmjenama, stručni tim Dnevnog centra uradio je specijalizovane programe, koji su u julu mjesecu  ove godine, od strane Nacionalnog savjeta za obrazovaje usvojeni.

Pa je u skladu sa tim, dana 03.09. i 04.09.2011. godine, u Žabljaku održan dvodnevni seminar  za stručna lica  Dnevnog centra  Nikšić i Dnevnog centra Bijelo Polje, na temu »Izrada godišnjih programa za Dnevni centar«, čiji je predavač bila  doc.dr. Nada Šakotić.