Search
Close this search box.

Mjere koje su preduzete u JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, u vezi pandemije COVID – 19

 • Zabranjen je ulaz svim licima osim zaposlenih i korisnika, sa jasno istaknutim obavještenjem na ulazu o zabrani ulaska, obavezi nošenja maske i obaveznoj dezinfekciji ruku.
 • Na ulazu je postavljena barijera za dezinfekciju obuće sa propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Prilikom ulaska korisnika i zaposlenih, ovlašćeno lice medicinske struke vrši mjerenje bezkontaktnim toplomjerom.
 • Nakon mjerenja temperature, prilikom ulaska vrši se dezinfekcija ruku,
 • Nakon ulaska se odlaže obuća u kojoj je korisnik/zaposleni došao, na predviđeno mjesto, a obuva obuća za boravak u Dnevnom centru.
 • Zaposleni su dužni nosisti zaštitnu masku u prostorijama Dnevnog centra.
 • Zaposleni su dužni održavati propisanu fizičku distancu ukoliko je to moguće.
 • Zaposleni su dužni, ukoliko dođe do kontakta sa korisnicima, da izvrše dezinfekciju ruku, korisnicima i sebi.
 • Sve prostorije su snadbjevene sredstvima za dezinfekciju ruku, koja su postavljena na istaknutim mjestima.
 • Dezinfekcija podova se vrši dva puta u toku dana paročistačem (90 stepeni C) i propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • Dezinfekcija kvaka i radnih površina se vrši tri puta u toku radnog vremena propisanim sredstvom za dezinfekciju.
 • U Dnevnom centru je određena prostoriija za izolaciju, ukoliko se pojavi sumnja na simptome COVID-19, u toku boravka u centru, u koju se izdvaja lice sa simptomima do momenta odlaska iz Ustanove, kroz poseban izlaz.
 • Na kraju radne sedmice, vrši se generalna dezinfekcija prostorija Dnevnog centra.
 • Dvorište Dnevnog centra je dezinfikovano od strane službe JP Vododvod Nikšić.