Search
Close this search box.

Ljetovanje korisnika i porodica u Pržnu

Akcija društveno odgovornih investitora, nevladinih organizacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Dnevnih centara, sprovedenoj na inicijativu Ivane Đurović, izvršne direktorice LEEA i Darka Ivanovića, generalnog sekretara Građanske alijanse, pozitivan je primjer društvene odgovornosti i saradnje. Naime, inicijatori akcije uz pomoć Gorana Kuševije, direktora Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu i direktora deset dnevnih centara Crne Gore omogućili su ljetovanje u moderno opremljenim apartmanskim kompleksima u Bečićima i Pržnu za 15 porodica u stanju socijalne potrebe, a čija djeca imaju smetnje i teškoće u razvoju. Pomenutom akcijom, investitori koje predstavlja Đurović omogućili su smještaj, Ministarstvo preko centara za socijalni rad obezbijedilo je jednokratnu novčanu pomoć, a Hard discount Laković hranu za sve vrijeme boravka djece sa roditeljima u modernim kompleksima.

Tri porodice čija su djeca korisnici naše Ustanove, imali su priliku da na ovaj način borave u Pržnu i o tome iskazuju veliko zadovoljstvo.