Search
Close this search box.

Kreativna ART radionica „Naša kuća iz mašte“ u čitaoni Narodne biblioteke „Njegoš“

Dnevni centar – Nikšić je kao dio pilot projekta Ministarstvo Prosvjete Crne Gore ,,Dodatna stručna pomoć uz podršku UNICEF Montenegro , otpočeo realizovanje aktivnosti koje su dogovorene sa određenim vaspitno-obrazovnim institucijama u kojima su djeca koja pohađaju nastavu po inkluzivnom ili poluinkluzivnom programu.
Uloga naše institucije odnosi se na implementaciji asistivne tehnologije, senzorne integracije, sportskih aktivnosti, kreativno-edikativnih radionica u radu sa djecom.
Danas je odrađena prva kreativna-art radionica sa učenicima Integrisanog odjeljenja OŠ ,,Olga Golović”, pod nazivom ,,Naša kuća iz mašte“, a predivan i prozračan prostor za realizaciju ove aktivnosti ustupula je JU Narodna biblioteka ,,Njegoš”. Ova radionica imala je za cilj:
-oslobađanje kreativnog potencijala;
– razvoj fine motorike,
– smanjenje stresa I napetosti;
-poboljšanje odnosa sa drugima;
-saradnja i spremnost na zajednički rad;
-razvijanje dobrih odnosa u grupi, stvaranje prijateljstva (interakcija, timsku rad).
Ovakav tip radionice je idealan za kombinaciju različitih metoda rada, kooperativnog učenja, vježbanje socijalnih vještina i idividualiziranog oblika rada u skladi sa mogićnostima djeteta.
Na kraju, učesnici radionice dobili su priznanje za rad i ponašanje kako bi se osjećali kompetentnijim, a to će doprinijeti entuzijazmu i motivaciji za buduće kooperativne aktivnosti.