Search
Close this search box.

Kamp ART okupacija – DC Bijelo Polje i DC Nikšić

U okviru projekta „Nove usluge socijalne zaštite za poboljšan kvalitet života“ koji je u sklopu Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, održana je trodnevna edukacija za deset zaposlenih iz JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju „Tisa“ iz Bijelog Polja i JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, iz oblasti ART okupacije. Projekat kofinansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore.