Search
Close this search box.

Iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje

U organizaciji stručnog tima Dnevnog centra, danas je održana prva iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje. Cilj je pružanje podrške i osnaživanje roditelja i porodica djece sa smetnjama u razvoju. Sastanak pomenute grupe je vodio psiholog Radovan Pejović.
Roditelji su današnji susret ocijenili kao korisno i pozitivno iskustvo, pa će se ovaj vid podrške nastaviti i dalje.