Search
Close this search box.

Donacija UNICEF-a

Inicijativa „Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-om-19“ nastala je iz potrebe da se odgovori na razarajući uticaj pandemije COVID-a-19 na najugroženiju djecu i porodice u Crnoj Gori. Inicijativu je pokrenuo UNICEF, a sprovodi je u saradnji s Ambasadom Kraljevine Norveške u Beogradu, Grupom 484, Vladom Crne Gore, Crvenim krstom Crne Gore i drugim organizacijama civilnog društva, uključujući i udruženja roditelja. U okviru ove akcije, UNICEF i donatori su prepoznali i potrebe korisnika naše Ustanove i donirali dva tableta koja će nam biti od značaja u radu sa korisnicima.