Search
Close this search box.

„DANI DEFEKTOLOGA 2017″

Stručni tim JU Dnevnog centra za djecu – Nikšić učestvovao je u tradicionalnim godišnjim strukovnim susretima defektologa i specijalnih pedagoga Srbije „DANI DEFEKTOLOGA 2017″, održanog u Novom Sadu od 9-12. februara 2017 god. Centralna tema ovogodišnje Stručno – naučne konferencije sa međunarodnim učešćem se odnosila na „Aktuelne pristupe u radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju, osobama sa invaliditetom i poremećajem ponašanja“. Tradicionalni organizatori skupa su Društvo defektologa Srbije i Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.
Pored mogućnosti da učestvuju na brojnim predavanjima istaknutih panelista, kao i radionicama, stručni tim naše Ustanove je posjetio Dnevni boravak Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ – Novi Sad u cilju upoznavanja načina rada i razmjene iskustava. Po završetku aktivnosti , stručni tim je dobio sertifikate za učešće u pomenutoj Konferenciji.