Search
Close this search box.

Dani defektologa 2020. god.

240220 550U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan u Beogradu, u periodu od 20 do 23.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Dragnić Radovan i Drekalović Rajna na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ove godine, dio stručnog tima je na pomenutoj konferenciji posebnu pažnju posvetio temama, tj metodama senzorne integracije i SCERTS – Metodološkom okviru za rad sa djecom na spektru autizma. Prisustvujući ovoj značajnoj konferenciji, pomenuti dio stručnog tima dobio je odgovarajuće sertifikate.