Search
Close this search box.

Dani defektologa, 16 – 18.02.2023 god, Zlatibor

Učešće Dnevnog centra na Danima defektologa već se smatra tradicijom i od značaja. Ove godine veći broj stručnih radnika Dnevnog centra imao je priliku da prisustvuje ovako značajnom stručno – naučnom skupu, održanog na Zlatiboru od 16 do 18.02.2023 godine, zajedno sa predstavnikom Lokalne samouprave Opštine Nikšić, gdinom Zoranom Šoškićem. 
Poseban značaj za Dnevni centar ogleda se u prezentovanju „Socijalnog modela rada Dnevnog centra Nikšić“, u vidu filma. Kako smo u uvodnom dijelu naglasili, suština socijalnog modela jeste uključivanje korisnika u društvenu zajednicu, ali ono što se u filmu može vidjeti i osjetiti je mnogo osmjeha, a osmjesi i zadovoljstvo na licima naših korisnika su dovoljan pokazatelj da svoj posao radimo kako treba. A tokom prezentovanja filma, osmjesi naših korisnika zabilježenih u filmu, izmamili su osmjehe prisutnih u Sali i dali nam još jednu potvrdu dobrog rada i dalje satisfakcije.