Search
Close this search box.

ATAAC konferencija – Beograd

Direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, Radojka Koprivica prisustvovala je ATAAC konferenciji – Edukacija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji, održanoj u Beogradu 08. i 09. novembra 2019. godine.
ATTAC konferencija dovodi vodeće svjetske stručnjake i korisnike asistivne tehnologije (AT) i augmentativne i alternativne komunikacije (AAC) kako bi podijelili svoja iskustva i znanja sa učesnicima. Konferencija je bila međunarodnog karaktera sa više od 13 predavača iz šest zemalja.
Na konferenciji se govorilo o pisanju i čitanju uz pomoć AT, procjeni potrebe za korišćenjem asistivne tehnologije kod osoba sa senzornim smetnjama, partnerstvu roditelja i terapeuta, praktičnoj primjeni muzike u radu sa djecom sa razvojnim problemima kao i o poremećajima iz spektra autizma – korišćenju vizuelnih sredstava u podršci receptivnom i ekspresivnom govoru.
Predstavljeni su i komunikacioni softver GRID 3, ABC Maestro softver, TOBII Dynavox I-13 i I-16 i proteza štampana na 3D štampaču.