Search
Close this search box.

AnCham Montenegro – Thanksgiving dobrotvorni koktel

Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham Montenegro) povodom obilježavanja svog nacionalnog praznika – Dan zahvalnosti, tradicionalno organizuje Thanksgiving dobrotvorni koktel. Ovogodišnja donatorska inicijativa je usmjerena na trinaest Javnih ustanova – Dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjma i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Prikupljeni novac je usmjeren na nabavku računarske opreme za trinaest dnevnih centara u Crnoj Gori u vidu desktop računara, lap top računara, tablet uređaja i sl, od čega je našoj Ustanovi doniran lap top računar. Ova oprema omogućiće dnevnim centrima da stave u funkciju za njih posebno osmišljenu društvenu mrežu opremljenu softverom za prepoznavanje govora koji govor prevodi u tekst i tekst u govor, što će doprinijeti jednostavnijoj komunikaciji između osoba sa djelimičnim ili potpunim smetnjma vida i sluha. Donatorskoj večeri je prisustvovao Miloš Perović, defektolog.