Search
Close this search box.

Akreditovani program obuke Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore

Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore realizovao je akreditovani program obuke pod nazivom “Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju” kojoj su prisustvovali stručni radnici, stručni saradnici i saradnici novootvorenog sektora “B” naše Ustanove. Tokom trajanja obuke, realizovanoj 29. i 30. septembra u Podgorici, tim naše Ustanove, imao je prilku detaljnije se upoznati i razmijeniti iskustva sa radnim timovima ostalih dnevnih centara o definisanju procedura u radu, kreiranja dosijea korisnika, individualnog plana i prateće dokumentacije .