Potpisan Memorandum o saradnji sa JU Narodna biblioteka "Njegoš"

Još jedan Meorandum o saradnji, od danas je oplemenio aktivnosti u radu kako naše Ustanove, tako i predstojeći rad sa korisnicima, a sve u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju položaja djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.
Nosioci pomenutog Memoranduma su Dnevni centar i JU Narodna biblioteka “Njegoš”. Direktor Dnevnog centra Radovan Dragnić i direktorica JU Narodne biblioteke “Njegoš” se nadaju da će se potpisivanjem ovog Memoranduma realizovati zamisli u pogledu zajedničkih aktivnosti koje podrazumijevaju saradnju Dnevnog centra, Biblioteke I nikšićkih škola koje u svom obrazovnom procesu imaju djecu koja pohađaju obrazovni process po inkluzivnom obrazovanju. Time se realizuju zamisli međusektorske saradnje, a sve u cilju unaprijeđenja položaja djece sa smetnjama u razvoju.
Pomenutim Memorandumom je dodatno specifikovano da će Biblioteka u prostoru dječije čitaone u saradnji sa stručnim osobljem Dnevnog centra organizovati edukativne i kreativne radionice osmišljenje u skladu sa interesovanjima i potrebama djece, čime smo proširili spektar aktivnosti u radu sa našim korisnicima.

Održana II iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje

U organizaciji stručnog tima Dnevnog centra, dana 14.10.2022 god, održana je druga iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje. Ovo je jedan od vidova pružanja podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju I osoba sa invaliditetom, kao I njihovim porodicama. Sastanak pomenute grupe je vodio psiholog Radovan Pejović.

Memorandum o saradnji sa NVO "Neka život živi"

Danas smo potpisali još jedan Memorandum o saradnji, a sve u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju položaja djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Nosioci pomenutog Memoranduma - Nevladino udruženje „Neka Život živi“ koju predstavlja Ratko Drašković i direktor Dnevnog centra, Radovan Dragnić su poseban osvrt stavili na organizovanje zajedničkih aktivnosti i humanitarnih akcija od strane pomenutog nevladinog udruženja. U znak početka saradnje, Nevladino udruženje „Neka život živi“, doniralo je hodalicu namijenjenu korisnicima kojima je potrebna pomoć pri kretanju.

Obilježavanje Dječije nedjelje

I ove godine pridružili smo se obilježavanju „Dječije nedjelje“.
Nastojali smo biti raznoliki, a i različiti u poređenju na prethodne godine. U toj želji, kreirali smo naš „Jesenji kutak“, primamljiv za fotografisanje nas i najavljenih drugara, učenika V razreda OŠ „Luka Simonović“ sa kojima smo danas i kroz ovaj segment, obilježili „Dječiju nedjelju“. Poštujući principe zajedništva i inkluzije, zajednički smo željeli podsjetiti društvo na prava djeteta. Osim ovakvog vida podsjećanja drugih, korisnici Dnevnog centra su kreirali vid didaktičkog materijala za finu motoriku i senzornu stimulaciju, namijenjenu drugarima iz specijalnog odjeljenja OŠ „Olga Golović“.