Osmomartovska akcija "Uzvratimo ljubav"

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, povodom obilježavanja 8.marta, ove godine organizovao je akciju pod nazivom „Uzvratimo ljubav“, namijenjenu damama uposlenim u JZU "Dom zdravlja" Nikšić cijeneći njihov dosadašnji napor koji čine za građane Nikšića, naročito u dvogodišnjoj borbi sa postojećom pandemijom. U duhu naših prethodnih akcija, i ovog puta smo željeli mi biti oni koji će uzvratiti lijepim gestom ljubav i poštovanje, a ovog puta smo za naše dame, uposlene u JZU „Dom zdravlja“ Nikšić, izradili i poklonili naše ART kreacije koje su korisnici izradili zajednički sa svojim vaspitačima.
Kako smo se i ranije imali priliku doživjeti i pomenuti, iako se osmjesi nijesu mogli vidjeti, uprkos maskama, oči su odražavale naše obostrano zadovoljstvo i uprkos mjerama i pandemiji, nijesu uspjele potisnuti unutrašnji osjećaj sreće i zadovoljstva.

Osnovna obuka za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina

Dio strunog tima naše Ustanove, prisustvovali su dvodnevnoj “Osnovnoj obuci za rad u dnevnim boravcima za osobe sa invaliditetom starije od 27 godina”, održanoj 5. i 6. marta 2022 godine u Pljevljima. Obukom su obuhvaćeni postupci u radu sa osobama sa invaliditetom, stariji od 27 godina, dajući akcenat u radu sa osobama sa intelektualnim invaliditetom iznad 27 godina.

Zahvalnica za DOO Monte Nik Garde

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem, zahvalila se našem saradniku DOO Monte Nik Garden na dosadašnjoj saradnji i doprinosu u uspješnijoj realizaciji aktivnosti naše Ustanove.

832022 0928

Nakon uspješno završene obuke i osposobljavanja u pružanju Prve pomoći, pod pokroviteljstvom OO Crkvenog krsta Nikšić, uposleni Dnevnog centra su dobili odgovarajuće sertifikate (potvrde) koji su u skladu sa evropskim standardima u ovoj oblasti

275126236 5124282667594939 3354377492944869354 n

Učešće na Danima defektologa

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa/ specijalnih edukatora I rehabilitatotra Srbije “Dani defektologa 2022.” čiji je centralni dio Konferencija “Teorija I praksa specijalne edukacije i rehabilitacije – danas”
Pomenutom kongresu koji je održan na Zlatiboru, u periodu od 17. do 20.februara 2022 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove na čelu sa direktorom Radovanom Dragnićem. Posebnu pažnju smo posvetili predavanjima iz oblasti socijalne zaštite, kao i učešću u radionicama posvećenim jačanju socijalno emocionalnih vještina kod djece sa smetnjama u razvoju, značaju primjene priča za učenje društvenih vještina za djecu sa autizmom - prikaz Erazmus projekta “To je u redu”, kao i predavanjima o značaju Ustanova socijalne zaštite kao pružaocima usluga u lokalnoj zajednici.