,,Granice koje spajaju“ - 2

Dana 02.02.2023 godine održan je sastanak projektnog tima preko Zoom platforme kako bi se dogovorili  oko projektnih zadataka u okviru projekta:

,,Granice koje spajaju“ Inicijative za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori  koji realizujemo u okviru  3 Poziva Prekogranične saradnje programa Srbija- Crna Gora 2014-2020 u okviru Ipa II programa 2018,2019,2020 Europa Aid /173816/ID/ACT/Multi

Podsjećamo da Projekat implementiraju Udruženje Impuls iz Nikšića, Humanitarna organizacija ,,Dečje srce“- Priboj i

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić.

Projekat podržava i finansira Evropska unija preko Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija Republike Srbije.

,,Granice koje spajaju“ - 1

Dana 1.02.2023 godine JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić Udruženje Impuls iz Nikšića  i Humanitarna organizacija „Dečje srce“ – Priboj počeli su sa realizacijom projekta:

,,Granice koje spajaju“ Inicijative za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori u okviru  3 Poziva Prekogranične saradnje programa Srbija- Crna Gora 2014-2020 u okviru Ipa II programa 2018,2019,2020 Europa Aid /173816/ID/ACT/Multi

Projekat podržava i finansira Evropska unija preko Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija Republike Srbije.

Cilj projekta je doprinos održivoj socijalnoj inkluziji i povećanje mogućnosti osoba sa mentalnim invaliditetom i njihovih porodica u prekograničnom području.

Kroz projekatne aktivnosti  će se osnažiti osobe sa invaliditetom da koriste svoje potencijale, zaposle se i  postanu aktivni članovi društva.

Projekat traje 24 mjeseca od 1.02.2023-31.01.2025.god.

Memorandum sa Sportskim konjičkim klubom "Budućnost"

Nastojanje Dnevnog centra da uz postojeće aktivnosti uvrsti što više različitih aktivnosti u cilju unaprijeđenja položaja svojih korisnika i njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu, pokazuje još jedan potpisan Memorandum o saradnji. Tako smo juče potpisali Memorandum o saradnji sa Sportskim konjičkim klubom „Budućnost“. Riječ je o sportskom klubu koji ima značajno iskustvo u domenu sprovođenja hipoterapije. Osim vodećeg cilja, fokus našeg Memoranduma o saradnji je usmjeren na zajedničku realizaciju inkluzivnih radionica u kombinaciji sa hiporehabilitacijom uz mogućnost terapijskog jahanja.
Navedeni Memorandum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima.

Angažovanje stručnog saradnika na projektu

Oglašavamo potrebu za angažmanom stručnog saradnika na projektu u trajanju od 24 mjeseca na pola radnog vremena, po ugovoru o djelu.

Uslovi: Iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, znanje engleskog jezika.

Prijem prijava u prostorijama Dnevnog centra do 24.01.2023. godine, u prostorijama Dnevnog centra u ulici VI crnogorske bb.