Posjeta i edukacija - "Dečije srce" Beograd

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić, u periodu od 22 -24.septembra prisustvuje trodnevnoj edukaciji koju realizuje Humanitarna organizacija za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju „Dečje srce“ iz Beograda. Cilj pomenute edukacije je razmjena znanja i iskustava u cilju pokretanja i unaprijeđenja inovativnih socijalnih usluga. Poseban segment posjete i edukacije odnosi se na stručne konsultacije u vezi projektnih aktivnosti prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora. Napominejmo da je HO „Dečije srce“ naš dugogodišnji saradnik sa kojima imamo odličnu razmjenu iskustava, zbog čega smo je odabrali i ovog puta u cilju doprinosa u daljem razvoju i unaprijeđenju rada naše Ustanove u skladu sa potrebama korisnika.
Zahvaljujemo se Elektroprivredi Crne Gore i Opštini Nikšić, koji su omogućili da se naša edukacija realizuje.
Takođe se zahvaljujemo našim domaćinima i edukatorima "Dečijem srcu" na odličnoj saradnji i dobro organizovanoj edukaciji.

VIDEO - "Vedro" - Planinarski klub "Montenegro team"

Uz planinarski pozdrav "Vedro" prenosimo vam dio atmosfere druženja sa Planinarski Klub Montenegro Tim u video formatu!

https://fb.watch/fNgZkbhRDV/

Donacija Zdravka Vujičića

Zdravko Vujičić je u ime svoje porodice i sjećanja na brata Zorana Vujičića, istaknutog boksera, donirao našoj ustanovi dvoje invalidskih kolica. Ova vrijedna donacija doprinjeće boljoj organizaciji i finkcionisanju korisnika kojima su ova kolica neophodna za svakodnevne aktivnosti u centru.
Ovom prilikom zahvaljujemo se porodici Vujičić na podršci koju nam pružaju već drugi put zaredom.
 

Druženje sa Planinarskim klubom "Montenegro team"

Danas je na Vučju glasno odzvanjao planinarski pozdrav „Vedro“. I baš tako, poput pravih planinara koji žele vedro vrijeme, međusobno smo se pozdravili sa domaćinima Planinarski Klub Montenegro Tim . Zahvaljujući njihovom pozivu, kao i instruktorima uživali smo u sticanju novih znanja i vještina kako razapeti šator, pratiti označene staze, zapaliti logorsku vatru, a na kraju i spremiti nešto što volimo. Još jednom se pozdravivši našim novonaučenim pozdravom „Vedro“, odlazimo u obećanju da će se ovakva druženja ponoviti i da ćemo nekim novim susretom savladati nove staze. Još jednom se zahvaljujemo Planinarskom klubu Montenegro Team na pozivu i dočeku.

Naša donacija za senzornu učionicu OŠ "Olga Golović"

Povodom otvaranja senzorne učionice u okviru specijalnog odjeljenja OŠ „Olga Golović“, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je u saradnji sa OO Crvenog krsta Nikšić, pomenutoj školi donirao senzornu tablu.
Stručni radnici naše ustanove do sada su imali priliku kreirati ovakvu tablu za potrebe naših korisnika koja se dobro pokazala u radu, pa smo kreiranjem slične željeli dati svoj doprinos u radu sa učenicima ove škole. Novac potreban za kupovinu materijala za izradu table je donirala Opštinska organizacija Crveni krst Nikšić, dok je naš stručni radnik Rajna Drekalović, uz podršku ostalih stručnih radnika i tehničkog osoblja izradila tablu.