Održana II iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje

U organizaciji stručnog tima Dnevnog centra, dana 14.10.2022 god, održana je druga iskustveno-edukativna grupa podrške za roditelje. Ovo je jedan od vidova pružanja podrške roditeljima djece sa smetnjama u razvoju I osoba sa invaliditetom, kao I njihovim porodicama. Sastanak pomenute grupe je vodio psiholog Radovan Pejović.

Memorandum o saradnji sa NVO "Neka život živi"

Danas smo potpisali još jedan Memorandum o saradnji, a sve u cilju zajedničkog djelovanja na unaprijeđenju položaja djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Nosioci pomenutog Memoranduma - Nevladino udruženje „Neka Život živi“ koju predstavlja Ratko Drašković i direktor Dnevnog centra, Radovan Dragnić su poseban osvrt stavili na organizovanje zajedničkih aktivnosti i humanitarnih akcija od strane pomenutog nevladinog udruženja. U znak početka saradnje, Nevladino udruženje „Neka život živi“, doniralo je hodalicu namijenjenu korisnicima kojima je potrebna pomoć pri kretanju.

Obilježavanje Dječije nedjelje

I ove godine pridružili smo se obilježavanju „Dječije nedjelje“.
Nastojali smo biti raznoliki, a i različiti u poređenju na prethodne godine. U toj želji, kreirali smo naš „Jesenji kutak“, primamljiv za fotografisanje nas i najavljenih drugara, učenika V razreda OŠ „Luka Simonović“ sa kojima smo danas i kroz ovaj segment, obilježili „Dječiju nedjelju“. Poštujući principe zajedništva i inkluzije, zajednički smo željeli podsjetiti društvo na prava djeteta. Osim ovakvog vida podsjećanja drugih, korisnici Dnevnog centra su kreirali vid didaktičkog materijala za finu motoriku i senzornu stimulaciju, namijenjenu drugarima iz specijalnog odjeljenja OŠ „Olga Golović“.

JOŠ JEDAN USPJEŠNO REALIZOVAN PROJEKAT

Projekat adaptacije i uređenja dvorišta oba sektora Dnevnog centra danas smo finiširali I zaokružili posjetom predstavnika američke organizacije The Church of Jesus Christ of Letter-day Saints in Montenegro (Crkva Isusa Hrista Svetaca Poslednjih Dana u Crnoj Gori) koja je finansirala pomenuti projekat.
Još jednom se zahvaljujemo našim dragim prijateljima Deborah Draper i Larry Draper na posjeti I iskazanom zadovoljstvu realizacije projekta. Nadamo se novim druženjima i ostvarenju nekih novih ideja.