Izrada procedura

U organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, 28 i 29.08.2017 održan je radni sastanak namijenjen izradi Procedura za licenciranje JU Dnevnih centara za djecu sa razvojnim smetnjama. Sastanku su prisustvovali Radojka Koprivica, direktorica Dnevnog centra Nikšić i Miloš Perović, predstavnik stručnog tima.

Dan ustanove - VII godina rada

Tokom sedam godina postojanja, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić svake godine nastoji obilježiti 15.jun, dan njenog osnivanja. Tako je bilo i ove godine. Za razliku od prethodnih par godina kada smo dan Ustanove obilježavali zajedničkim izletom sa djecom i njihovim roditeljima, ove godine smo organizovali bogat kulturno-umjetnički program u kojem su u folklornim igrama KUD „Čigra“ i pjesmama Zorana Džiknića i Svetlane Bubanja, uživala djeca i roditelji. Program je otvorila Nikolina Bezmarević, korisnica Dnevnog centra, recitujući stihove pjesme Dragana Radulovića – „Ja ne volim da sam sam“ , nakon čega se zahvalila prisutnima i učesnicima programa koji su isti učinili bogatijim.

Gostima se obratila i Radojka Koprivica, direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, i zahvalila na prisustvu.

 

Edukacija – primjena ORFF muzikoterapije

U organizaciji JU Centra za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom u Prijestonici Cetinje, 3 i 4. juna 2017 godine, održan je prvi modul edukacije „Primjena elemenata Orff Schulwerka u muzikoterapiji (MT). Edukacija kojoj je prisustvovao stručni tim naše Ustanove, obuhvatala je dvije tematske cjeline i radionice: primjena elemenata Orff muzikoterapije i radionice za izradu Orffovih instrumenata i njihova upotreba u plesu i pokretu. Voditelji edukacije su dr.sc. Ksenija Burić i dipl.inž. Branko Meštrić. Dosadašnja iskustvena praksa u svijetu, a od nedavno i kod nas, ukazuje na pozitivne učinke muzikoterapije u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju, prvenstveno djece sa cerebralnom paralizom i djece sa poremećajima iz autističnog spektra.

Evropska nedjelja fudbala


U organizaciji Specijalne Olimpijade Crne Gore, jednodnevnim edukativnim seminarom za nove trenere na temu “UNIFIED/inkluzivni fudbal”, kao i takmičenjem u UNIFIED fudbalu, u sportskom kompleksu, Verde“ 26-27.05.2017 u Podgorici, obilježena je Evropska nedelja fudbala. Na UNIFIED takmičenju u fudbalu, u kojem je učestvovalo više od 100 učesnika iz osam gradova Crne Gore: Podgorice, Nikšića, Bara, Berana, Pljevalja, Plava, Cetinja i Bijele, djeca Dnevnog centra, koji su ujedno sportisti u okviru "Specijalne olimpijade Nikšić", ostvaili su zapažene rezultate. Muška UNIFIED fudbalska ekipa osvojila je II mjesto u II diviziji – srebrena medalja, dok je ženska UNIFIED fudbalska ekipa osvojila III mjesto II divizije – bronzana medalja. U okviru pomenutog događaja, seminaru su prisustvovali i vaspitači naše ustanove, ujedno i treneri SRD "SPECIJALNA OLIMPIJADA NIKŠIĆ” koji su imali prilike da se upoznaju sa novim pravilima u UNIFIED/inkluzivnom fudbalu.

Takmičenje u atletici - OŠ "Dušan Bojović"

OŠ "Dušan Bojović" Nikšić, organizovala je takmičenje u atletici na kojem su učestvovala i djeca naše Ustanove.


Jezik

Traži