Posjeta predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, u sklopu svojih Planom utvrđenih aktivnosti, dana 10.07.2018 godine, posjetio je sektor „B“ Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Pored članova Odbora, sektor „27+“ (Duklo) Dnevnog centra su posjetili i predstavnici: institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Ministarstva zdravlja, Opštine Nikšić, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, kao i predstavnici NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ i „Građanska aliansa“.
Cilj posjete je da se članovi Odbora upoznaju sa načinom funkcionisanja prvog dnevnog centra u Crnoj Gori čije usluge koriste osobe sa invaliditetom sa 27 i više godina starosti. Članovi odbora na ovaj način naglašavaju da će u okviru kontrolne i nadzorne uloge nastaviti praćenje poštovanja prava djece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom.

Dnevni centar stekao licencu za obavljenje djelatnosti

licenca 210618Naša ustanova JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, shodno Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti, među prvima u Crnoj Gori stekla je Licencu za obavljanje djelatnosti socijalne i dječije zaštite.

Izlet Grahovo - Savez izviđača CG

Savez izviđača Crne Gore, dana 19.06.2018, za korisnike naše Ustanove, organizovao je izlet na Grahovu, osmišljen bogatim aktivnostima i druženjem sa izviđačima i polaznicima VODNE ŠKOLE. U okviru druženja, korisnici i vaspitači Dnevnog centra obišli su Arboretum – Botaničku baštu i Grahovsko jezero, imali priliku probati lokalne čajeve i čuti nešto o flori i fauni Grahova. Po završetku aktivnosti, naši korisnici su dobili po knjigu sa posvetom Saveza izviđača Crne Gore i prigodne poklone u vidu slatkiša.

Dan Ustanove

Za JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, 15.jun je značajan datum – dan njenog osnivanja. Iz godine u godinu, zajedno sa svojim korisnicima nastojimo obilježiti ovaj dan i provesti ga na što ljepši način. Bogatiji još jednim sektorom, sektorom „B“, svečanost povodom ovog dana, upriličena je u tom dijelu ustanove, zajedno sa svim korisnicima iz oba sektora, a za bogat kulturno – umjetnički program pobrinulo se KUD „Čigra“.
Povodom obilježavanja svečanosti, prisutnima se obratila direktorca Radojka Koprivica i zahvalila na prisutvu.

Učešće na likovnom takmičenju “Oslikajmo ljubav”

U realizaciji projekta ,,Oslikajmo ljubav", NVO Kult Montenegro je 29.5.2018.g. u Nikšićkom pozorištu upriličila prigodan program za djecu predškolskog uzrasta i djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Ovom prilkom, nagrađeni su radovi naših korisnika Nikoline Bezmarević i Vuka Durutovića, a specijalna nagrada na temu ,,Ljubav prema domovini", uručena je Mihailu Vukoviću. Naša korisnica i dobitnica nagrade, Nikolina Bezmarević, prisutnima se obratila recitacijom pjesme ,,Strepnja."

Jezik

Traži