Fudbalski turnir u organizaciji Specijalne Olipijade

Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić je bio domaćin fudbalskog turnira za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u organizaciji "Specijalne Olimpijade". Na ovom takmičenju je učestvovalo 60 takmičera iz Crne Gore i 20 iz Bosne i Hercegovine. Takmičenje je organizovano u okviru projekta prekogranične saradnje "Pruži mi šansu" koje Specijalna Olimpijada sprovodi zajedno sa Udruženjem za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Sunce" iz Pala, BiH.
Dnevni centar je formirao "unified" timove u saradnji sa Srednjom ekonomsko-ugostiteljskom školom iz Nikšića, koja je ustupila prostor za izvođenje pomenutog takmičenja. Naša ekipa je osvojila srebrnu medalju.

Seminar "Reforma sistema socijalne i dječije zaštite"

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore u partnerstvu sa UN agencijama (UNDP i UNICEF) organizovalo je petodnevnu edukaciju za zaposlene u dnevnim centrima i Dječjem domu „Mladost" iz Bijele. Edukaciji koja je održana u okviru projekta „Reforma sistema socijalne i dječije zaštite: Unapređenje socijalne inkluzije" (IPA 2010), pristustvovao je defektolog i pedagog Dnevnog centra Nikšić. Predavači tokom ove edukacije bili su renomirana imena iz svojih oblasti, dr Dragan Lukić defektolog, mr Jadranka Novak Šujak psiholog, dr Milijana Selakovic specijalista neuropsihijatrije, Mikailo Kijanovic defektolog i Snežana Antičević psiholog. Tokom edukacije učesnici su imali priliku da prošire postojeća znanja iz oblasti autizma, senzorne integracije, tretmana korisnika sa problematičnim ponašanjem, procjenama sposobnosti korisnika sa smetnjama u razvoju, prepoznavanje i prevazilaženje psihijatrijskih stanja kod djece i mladih sa smetnjama u razvoju, saradnji sa roditeljima i ostalim temama koje se tiču funkcionisanja dnevnih centara na što bolji način. Seminar su pohađali zaposleni iz svih dnevnih centara sa teritorije Crne Gore, tako da je tokom edukacije i razmjena iskustava bila od velikog značaja za povezivanje dnevnih centara.

Donacija firme Montenegro Metopolis Media

Firma Montenegro Metropolis Media d.o.o. donirala je našoj ustanovi vrijedne rekvizite iz svoje ponude. Donirana je sljedeća oprema:
+ vertikalna spirala za rehabilitaciju gornjih ekstremiteta;
+ horizontalna spirala za rehabilitaciju gornjih ekstremiteta;
+ kose ravni;
+ pilates lopte;
+ ritmičke i refleksne masažne lopte.

Potpisivanje IPA projekta prekogranične saradnje Bosne i Crne Gore

Tim JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom, potpisao je u Sarajevu IPA projekat prekogranične saradnje sa Bosnom. Ovim se nastavlja uspješna saradnja sa kolegama iz Centra „Vladimir Nazor" iz Sarajeva i Dnevnim centrom „Tisa" iz Bijelog Polja, koji su ujedno i partneri na ovom projektu.

Seminar Zlatibor Programi prekogranicne saradnje: BiH, Crna Gora, Srbija, Bugarska, Rumunija, Madjarska

 

Jezik

Traži