Search
Close this search box.

Učešće Dnevnog centra Nikšić na „Danima defektologa 2024“

JU Dnevni centar Nikšić i ove godine imao je priliku u periodu od 8 – 11.02.2024 godine ne samo učestvovati na Međunarodnom stručno – naučnom skupu „Dani defektologa 2024“ već i predstaviti svoj rad pod nazivom „Uloga i značaj Sportskog kluba Specijalna Olimpijada Nikšić u JU Dnevni centar Nikšić“ čiji su autori: Milica Milović, Radovan Dragnić, Radovan Pejović i Boris Marušić. Ovaj naučni skup koji je ove godine održan u Vrnjačkoj Banji, okupio je blizu 300 naučnih radova i izlagača. Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je velikom broju predavanja i tematskih radionica koje su od velikog značaja za unaprijeđenje rada sa našim korisnicima.
U svrhu prezentovanja rada Dnevnog centra i rada Specijalne Olimpijade Nikšić pripremljen je i kraći film u trajanju od 8 minuta, koliko su dozvoljavale propozicije organizatora, a čiji je autor Milica Milović.
Događaju su prisustvovali Mitar Goranović, potpredsjednik Opštine Nikšić koji je prikupio saznanja i uspostavio konekcije sa predstavnicima drugih lokalnih samouprava naročito u domenu koji se odnosi na izgradnju budućeg Centra za autizam, kao i Zoran Šoškić, predstavnik lokalne uprave opštine Nikšić.
Zahvaljujemo se i TV Nikšić koji su izrazili interesiovanje za direktnim uključenjem putem zoom platforme u toku trajanja emisije „Nikšićko popodne“.