Search
Close this search box.

Seminar u Bijeloj

Stručni tim Dnevnog centra učestvovao je na dvodnevnom seminaru, održanom u Bijeloj u cilju dodatne edukacije zaposlenih. Seminar je organizovao Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu. Pored individualnog pristupa korisniku, obukom se željelo ukazati na značajne elemente u izradi individualnog plana korisnika, kao i njegove prateće dokumentacije