Search
Close this search box.

Posjeta Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu

U cilju bolje upoznatosti sa realizovanim aktivnostima Dnevnog centra u pređašnjem periodu, a samim tim i većem unaprijeđenju saradnje, danas su nas posjetili predstavnici Zavod za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore. Imali su priliku obići oba sektora naše Ustanove i neposredno se upoznati sa uslovima i načinom rada sa korisnicima, kao i aktivnostima koje planiramo realizovati u skorijem periodu.