Search
Close this search box.

Panel diskusija „Živjeti s autizmom“

U susret 2.aprilu, Svjetskom danu osoba sa autizmom, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, dana 29.03.2023 god organizovao je panel diskusiju pod nazivom „Živjeti s autizmom“. Kako smo i naglasili na samom panelu, nijesmo imali za cilj razgovarati o mogućim uzrocima nastanka autizma, niti različitim teorijski određenjima, kako bi na taj način dali doprinos podsjećanju na ovaj dan i na osobe sa autizmom. Željeli smo biti konkretni! Željeli smo iz ugla stručnjaka i roditelja izdvojiti neke od ključnih problema sa kojima se suočavaju osobe sa autizmom i njihove porodice i da upravo naglašavanjem problema označimo polja na koja bi najprije trebalo djelovati. A ne, kako se čulo među panelistima „da smo svi 2.aprila tu, kada se obilježava Dan osoba sa autizmom, a da se nakon toga obično „spušta zavjesa“ i da ih godinu više niko ne pominje, već ostaju samo osobe sa autizmom, njihove porodice i osobe koje rade sa njima”. Iz ugla stručnjaka i roditelja, čulo se dosta toga. Sa kojim teškoćama se djeca sa autizmom I njihove porodice suočavaju. Kako je jako važno u cijelom procesu “očuvati porodicu” i kako je u tom procesu neophodna podrška adekvatnih sektora, koji bi međusobno trebali biti uvezani.
Nadamo se da smo stvorili priliku na kojoj su roditelji djece sa autizmom I stručnjaci iz svog ugla mogli “glasno I jasno” iznijeti neke od problema I stvarnih okolnosti života djece sa autizmom I njihovih porodica, jer je nekada od suštinskog značaja da se problem čuje, kako bi se na njega djelovalo.
Zahvaljujemo se:
1. dr Snježani Dašić, pedijatru;
2. dr Borislavu Mišu Đurišiću, psihiijatru
3. Svetlani Vukašinović, dipl master defektolog – oligofrenolog, specijalnista za intelektualne smetnje i autizam, ujedno i predsjednica Društva defektologa Crne Gore
4. Radovanu Pejoviću, psiholog
5. Vojinu Strikoviću, psiholog i savjetnik predsjednika Opštine Nikšić
6. Aleksandru Guzini, roditelju djeteta sa autizmom
Na učešću u panel diskusiji i konciznim izlaganjima. Takođe se zahvaljujemo i prisutnim roditeljima djece sa autizmom koji su sa nama podijelili stavove na neke od bitnih pitanja.
Panel diskusiju je otvorio predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević.