Search
Close this search box.

Organizovana akcija čišćenja obale rijeke Zete

Kažu da „prirodu nismo naslijedili od predaka, već smo je pozajmili od potomaka“ i da kao pojedinci najmanje što možemo doprinijeti u očuvanju životne sredine u kojoj živimo, da se bar odgovorno odnosimo prema prema njoj, odlažući otpad na posebno predviđena mjesta. Međutim, takvi savjeti, nažalost, nijesu usvojeni u bližoj okolini sektora B naše Ustanove, tačnije uz jedan dio obale rijeke Zete koji je ispod Dnevnog centra, već smo se suočavali sa stalnim problemom odlaganja veće količine otpada. Stoga je JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom, zajednički sa svojim korisnicima i u saradnji sa Sekretarijatom za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić, Vatrogasnom jedinicom Nikšić, predstavnicima Grupe građana „Eko Bonton“ i volonterima OO Crvenog krsta Nikšić organizovao akciju čišćenja ovog dijela. Pored stvarnih rezultata akcije, ujedno smo željeli dati primjer kako sami možemo doprinijeti u očuvanju sredine u kojoj živimo i negdje uticati na svijest onih koji su ranije odlagali otpad na ovaj način, da to više ne čine.