Search
Close this search box.

Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19

U cilju organizacije dozvoljenog rada u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 i smanjenja rizika od mogućeg inficiranja, odnosno prenošenja virusa COVID – 19 tokom prijema i boravka korisnika, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je poštujući preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisala Mjere zaštite u trenutnim epidemiološkim okolnostima COVID – 19 koje su usvojene na Upravnom odboru.

 

pdfMjere zaštite COVID – 19